Faalangst reductie training

Voor het onderwijs of maatschappelijke instellingen

Faalangst is een fenomeen waar veel mensen mee te maken hebben, maar vanwege gebrek aan kennis over de kenmerken van faalangst of een gevoel van schaamte blijft het in de praktijk helaas lang verborgen. 

Herkent u het volgende bij één van uw jongeren?

•       leert en begrijpt de lesstof, maar haalt desondanks lage cijfers.
•       krijgt een goed cijfer voor de toets terug, maar is minimaal of niet tevreden met het behaalde resultaat.
•       heeft moeite met stellen van vragen of presenteren in groepsverband
•       vertoont vermijdend of clownesk gedrag bij specifieke taken
•       heeft een hoge absentie of is met regelmaat ziek
•       is één of meerdere keren afgestroomd naar een lager niveau
•       heeft een lage motivatie voor school
•       wil zijn of haar opleiding afronden, maar haakt zonder een duidelijke reden af
•       ervaart veel stress/spanning bij specifieke taken.
•      bang om te falen tijdens toesten of examens

 

Wanneer u één of meerdere van deze punten herkent dan kampt uw jongere mogelijk met Faalangst. Wilt u deze jongere helpen om uit deze vicieuze cirkel te stappen? Dat kan met de Faalangst Reductie Training, ‘In the picture’ van Grace Academie.

De naam ‘In the picture’ refereert onder andere naar het gegeven dat Grace Academie meer bekendheid wilt geven aan faalangst, zodat faalangst beter in beeld gebracht kan worden. Bovendien verwijst ‘In the picture’ naar het gegeven dat faalangstige personen niet graag op de voorgrond treden of in de spotlights staan. ‘In the picture’ is ook verbonden met de creatieve eindopdracht waar de deelnemers gedurende de training naar toe werken. 

In the picture

“In the picture” is geschikt voor jongeren, die langere tijd een gevoel van angst of spanning ervaren en hier controle over willen krijgen. 

Resultaat

De jongere staat steviger in zijn/haar schoenen en ervaart meer rust en balans in het dagelijks functioneren. Doelen en taken kunnen makkelijker uitgevoerd en gerealiseerd worden.

Doel

  •  Bewust worden van eigen kracht.
  •  Bewust worden van patronen en het effect op gevoelens, gedrag en resultaten.
  •  Leren hoe je negatieve gevoelens snel kunt omdraaien en vervangen door een positief gevoel.
  •  Weten hoe aanwezige spanning in het lichaam op een effectieve manier kan verminderen.
  •  Een op maat gesneden strategie hebben uitgedacht om de vooruitgang structureel vast te kunnen houden.

Waarom “In the picture”?

Als faalangst tijdens de adolescentiefase ongemerkt of onbehandeld blijft, zorgt dit ervoor dat  op volwassen leeftijd nog de negatieve effecten worden ervaren. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld een burn-out. Algemeen bekend is dat de competentie; geloof en plezier hebben in eigen kunnen een voorwaarde is voor individuen om zich op sociaal-emotioneel gebied optimaal te kunnen ontwikkelen en prestaties te kunnen leveren. “In the picture” is een investering voor nu en zeker ook voor later.

Methode

De theoretische basis van deze training is Rationeel Emotionele Therapie (RET) en Neuro linguïstisch Programmeren (NLP). RET is een veel toegepaste therapievorm. Deze methode biedt een structurele manier om gebeurtenissen te analyseren en te begrijpen waar de angst vandaan komt. Neuro Linguïstisch Programmeren, gaat over hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren.

Waarom fotografie?

Fotografie wordt in de training ingezet om het bewustzijn en de kennis van de deelnemers op een laagdrempelige, ontspannende en creatieve manier te vergroten. Fotografie als middel om:
1. te activeren.
2. het theoretisch inzicht over de totstandkoming van faalangst vanuit een andere invalshoek te belichten.
3. de creativiteit te stimuleren.
4. presentatie technieken te versterken.
5. de succesvolle beëindiging van de training te verankeren.

Kracht

Uniek aan deze faalangst reductie training is dat fotografie als creatief middel wordt ingezet om op een laagdrempelige manier jongeren te stimuleren. Ook wordt de training verzorgd door een ervaringsdeskundige, met acht jaar werkervaring in de hulpverlening. De ervaringsdeskundige benut deze kennis, ervaring en vaardigheden om de deelnemers te ondersteunen in het verkrijgen van controle over gevoelens van angst en spanning.  Door de effectiviteit van de methodiek persoonlijk ervaren te hebben, wordt de training met veel enthousiasme en overtuigingskracht aangeboden.

Tijdens de training ervaren de deelnemers een intensieve samenwerking met de trainer.  Elke bijeenkomst ontdekken de deelnemers praktische tools die meteen in de eigen praktijk in te zetten zijn.

Duur en eindpresentatie

De training bestaat uit 8 lessen van 90 minuten per bijeenkomst bij u op locatie, met acht deelnemers. Samen werken wij toe naar een creatieve eindopdracht. Ouders, docenten en begeleiders worden uitgenodigd voor de eindpresentatie.

 Trainingspakket

  • informatiebijeenkomst voor ouders en docenten
  • 8 trainingen voor de leerlingen
  • lesmateriaal
  • eindpresentatie
  • follow-up bijeenkomst

Meer informatie

“In the picture” wordt u aangeboden door de trainers Eurdice Snip en Lesley Adu-Darkwah.
Voor meer informatie kunt u bellen met Eurdice op tel. 06-438 502 63

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers